Những câu nói từ một trái tim nhân ái và từ khối óc minh triết của những bậc đại giác:

1. “Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc.
Sức mạnh của đàn bà là phẩn nộ.
Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí.
Sức mạnh của vua chúa là quyền uy.
Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo.
Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa.
Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát.
Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục.”

2. “Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ”

3. “Ra đời hai tay trắng.
Lìa đời trắng hai tay.
Sao mãi nhặt cho đầy.
Túi đời như mây bay.”

4. “Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình”.

5. “Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”.

6. “Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác”.

7. “Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi”.

– ST –

CHIẾN THẮNG CUỘC CHƠI THẾ KỶ 21

Trò chơi cuộc sống đã thay đổi đáng kể trong thế kỷ 21. Hàng triệu người tuân theo luật chơi cũ thấy mình rơi vào tình thế nhận lương thấp, thất nghiệp, bị đào thải và khánh kiệt. Quyển sách thay đổi cuộc đời này sẽ trang bị cho bạn tư duy và những kỹ năng để học hỏi và nhanh chóng thích ứng với nền kinh tế luôn biến đổi của chúng ta, để bạn có thể tận hưởng lối sống, tài chính sung túc và vô vàn cơ hội của kỷ nguyên bất định này.

MUA SÁCH